Capravetgroup

Veterinaire kennis in de geitensector

Wie zijn wij

De Capravetgroup is een samenwerking tussen 15 dierenartsenpraktijken verspreid over het hele land. Opgericht om de veterinaire kennis in de geitensector te verhogen. De groep wil zowel in Nederland als in Europa de kwaliteit van de dienstverlening op geitenbedrijven naar een hoger niveau tillen door netwerken van dierenartsen, aanverwante industrie en geitenhouders met elkaar te verbinden via ons platform.

Wij maken o.a. gebruik van gespecialiseerde geitendierenartsen die de bedrijfseigen dierenarts ondersteunt en de verdiepingsslag maakt op het geitenbedrijf. Daarnaast wordt in ons platform veel tijd en aandacht besteed aan scholing.

Verhogen van het niveau van de diergeneeskunde op geitenbedrijven is een must omdat de sector steeds meer professionaliseert. De bedrijven groeien sterk in omvang en ook de kennis en kunde van alle professionele erfbetreders van deze geitenbedrijven. De dierenarts maakt hier een belangrijk onderdeel vanuit door zowel curatieve diensten te verlenen als een adviserende rol over diergezondheid en management.

Veel dierenartsen die geiten behandelen in hun praktijk doen dit naast hun werkzaamheden als rundveedierenarts.  Binnen Europa zijn er maar enkele gespecialiseerde dierenartsen kleine herkauwers. Dierenartsen die meer over de geitenhouderij willen weten, moeten vaak in de praktijk hun kennis op doen. Er liggen kansen om het aanbod in onderwijs en daarmee de kennis over geiten te vergroten.

Het doel 

Het doel van ons platform is om door middel van kennisuitwisseling de veterinaire dienstverlening op geitenbedrijven naar een hoger niveau te brengen. Capravetgroup heeft de ambitie om de kennis binnen de verschillende landen in de EU te verbinden.

Daarnaast willen we netwerken binnen deze sector met elkaar verbinden. Het plan is om binnen het platform twee typen geitendierenartsen op te gaan leiden, de basis- en gespecialiseerde geitendierenarts. De basisdierenarts verricht de eerstelijns zorg en de meest voorkomende bedrijfsproblemen. De gespecialiseerde geitendierenarts kan op verzoek van de basisdierenarts samen de geitenbedrijven bezoeken en de bedrijfsspecifieke problemen van een geitenbedrijf verder uitwerken en een gericht advies opstellen.

Visie

Alle geiten verdienen de beste zorg!

Missie

Capravetgroup als dé diergeneeskundige partner voor alle geitenbedrijven in Nederland.

Strategie

Samen meerwaarde creëren voor betere zorg op geitenbedrijven. We tillen de bedrijfsbegeleiding op geitenbedrijven naar een hoger niveau door het aanvullen van basiswerk en specialistisch werk. De groep bouwt een platform waar we kennis en netwerk fysiek aan elkaar binden; met mensen op het boerenerf, de praktijk of in groepsbijeenkomsten. Voor dierenartsen, aanverwante industrie en geitenhouders.